Digital Twins

Digital Twins zijn virtuele representaties van een object die gebruikt kunnen worden in de gehele levenscyclus van gebouwen, boven- en ondergrondse infrastructuur en stedelijke gebieden. Digital Twins kunnen een realtime verbinding leggen met de fysieke wereld door middel van sensortechnologie om zo een cyber-physical systeem te vormen. Deze koppeling maakt het mogelijk om ontwerp- en bouwprocessen (bijv. voor bouwplaatsplanning en realtime logistiek) te monitoren en analyseren, om onderhoud en exploitatie van gebouwen en infrastructuur te optimaliseren en automatiseren (denk aan tunneltechnische installaties, HVAC-installaties, structural health, solar shading, etc.). Maar ook om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, bijvoorbeeld op basis van patroonherkenning of het digitaal toetsen van nieuwe concepten.

Uitdagingen liggen in eerste instantie rondom het ontwikkelen van Digital Twin-concepten voor levenscyclusbeheer, het ontwikkelen van ‘as-built modellen’ en koppeling met BIM, veilige, privacy-bewuste dataopslag (en verder gebruik), koppeling met monitoringtechnieken en het ontwikkelen van gebruikstoepassingen.

Deze programmalijn richt zich op het ontwikkelen van methoden waarmee van objecten en bouwprocessen in de gebouwde omgeving geometrische en gebruiksdata (sensoren) kunnen worden geregistreerd in gebruiksvriendelijke tools en modellen. Er zal tevens bijgedragen worden aan de ontwikkeling van standaarden, in samenwerking met Digitaal Stelsel GO.

Het deelprogramma Digital Twins kent drie focuspunten:

  • het creëren van Digital Twins in relatie tot BIM en uniforme afsprakensets voor informatie- en kennismodellering;
  • het intelligent maken van Digital Twins door middel van data-analysetechnieken en Artificial Intelligence; en
  • het toepassen van Digital Twins in verschillende gebruiksscenario’s.

DOWNLOAD HET KENNIS- EN INNOVATIE DEELPROGRAMMA DIGITAL TWINS

Het deelprogramma Digital Twins is gezamenlijk met digiGO tot stand gekomen.

 

< Terug naar Digitalisering

Ideeën voor dit programma?