Contact

BTIC - Bouw en Techniek Innovatie Centrum

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meedoen?

Innoveer met ons mee

In 2050 willen we allemaal wonen en werken in gebouwen die klimaatneutraal zijn. BTIC zet zich daar voor in.

Het BTIC Team:

  • creëert samenwerkingsverbanden
  • zorgt voor draagvlak
  • geeft de programma's vorm
  • weet van de hoed en de rand.
Henk Visscher

Prof. dr. Henk Visscher

TU Delft

06-48875643

henk.visscher@btic.nu

BTIC

Huub Keizers

TNO

06-23900198

huub.keizers@btic.nu

Anke Bot Fotografie

Richard Mulder

Bouwend Nederland

06-10926051

richard.mulder@btic.nu