Contact

BTIC - Bouw en Techniek Innovatie Centrum

Heb je vragen, opmerkingen of wil je meedoen?

Innoveer met ons mee

Het BTIC Team:

  • programmeert innovatie door te
  • inventariseren welke innovaties nodig zijn
  • deze innovaties te agenderen en
  • de totstandkoming ervan te organiseren door middel van
  • het samenbrengen van markt-kennis-overheid in consortia
  • voor R&D van technologieën, processen en sociale innovaties
  • met een horizon van typisch  3 – 6 jaar.

Volg ons op

BTIC

Huub Keizers

Anke Bot Fotografie

Richard Mulder

AnitaBaas

Anita Baas BA MBA