Consortium zoekt partners Biobased bouwen

Oproep tot consortiumvorming bio-based bouwen Optimalisatie van CLT wand- en vloersystemen. Op initiatief van een aantal bouwpartijen en kennisinstelling TNO, wordt een verkenning uitgevoerd naar het opzetten van een of twee consortia. Deze consortia van marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstellingen zullen gezamenlijk onderzoek gaan doen naar het optimaliseren van bouwelementen voor gebouwen die gedeeltelijk of volledig…

Lees meer

Techathon 2020. Herontwikkeling Stationsplein-West in Arnhem tot circulair vastgoed

Meld je aan voor de Techathon2020! BTIC partner Techniek Nederland organiseert samen met Wij Techniek, TVVL en ISSO voor de tweede keer een ‘Techathon’ in het kader van CONNECT2025 en SCENARIO2040. Tijdens de Techathon 2020 gaan teams van 2 mbo-, 4 hbo-studenten en 2 high potentials van (verschillende) bedrijven op 19 november 2020 aan de slag…

Lees meer

Symposium Smart Buildings

‘Give brains to energy buildings systems: Smart Monitoring, Management & Control’ In het kader van het Innovatieprogramma Digitalisering organiseerde het BTIC samen met 3TUBouw en 4TYUEnergy het event ‘Giving Smart Brains to Buildings’. Meer dan 130 deelnemers kregen op vrijdag 7 februari een toelichting op de nationale en internationale stand van zaken rondom smart buildings…

Lees meer

Vier consortia van start met meerjarige innovatie gebouwde omgeving

De overheid en de bouw-, ontwerp-, en technieksector investeren 75 miljoen euro in innovaties in de gebouwde omgeving. Vier grote consortia – met meer dan 200 deelnemers – investeren 35 miljoen euro in meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). De rijksoverheid legt nog eens 40 miljoen euro bij, volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het BTIC is initiator van…

Lees meer

Kick-off IEBB-consortium verduurzaming bestaande bouw

Consortium richt zich op ontwikkeling betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten Het IEBB-consortium, Integrale Energietransitie Bestaande Bouw, had 11 december 2019 zijn kick-off. Met de toekenning van 13,8 miljoen euro subsidie in het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) en een programmaomvang van 21,4 miljoen zullen de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld om…

Lees meer

Symposium ‘Doorbraken in renovaties: kansen voor digitaliseren van het renovatieproces’

Het ‘Bouw en Techniek Innovatie Centrum’ (BTiC) organiseert in samenwerking met het TU Delft Urban Energy Platform een symposium. Het Symposium ‘Doorbraken in renovaties: kansen voor digitaliseren van het renovatieproces’ vindt plaats op 19 september van 13:00-17:30 in het Science Centre Delft. Klimaatneutrale gebouwde omgeving De Nederlandse overheid streeft naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in…

Lees meer

BTIC draagt bij aan ambities Klimaatakkoord

De ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, Techniek Nederland, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland willen gezamenlijk voor de hele sector de kennis- en innovatiekrachten bundelen. Na de publicatie van het Kwartiermakersrapport op 1 mei 2019, hebben zij op 27 juni 2019 hun handtekening gezet onder de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor het Bouw-…

Lees meer

Vliegende start voor BTIC

BTIC-Raad

Meer regie en bundeling van kennisontwikkeling, opschaling van innovaties en verhoging arbeidsproductiviteit in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Dat zijn de centrale begrippen die ten grondslag liggen aan het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). Achtergrond In juni 2018 is op initiatief van de Bouwagenda door de ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw,…

Lees meer

DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving: samen, slimmer, sneller

DigiDealGO

Op 11 april 2019 sloten ruim 30 partijen zich aan bij de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector. Voorzitter Richard Tieskens: ‘De DigiDealGO staat voor sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de…

Lees meer

Bundeling van krachten in nieuw Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC)

oprichting BTIC

Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de bouw- en technieksector ondertekenen intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC. Voor het bereiken van de doelstellingen van de Bouwagenda is innovatie een voorwaarde. De grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting van onze grondstoffen vragen nieuwe en soms disruptieve oplossingen. Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de bouw-…

Lees meer