Artificiële intelligentie

Artificial Intelligence (AI) maakt gebruik van optimalisatietechnieken en grote datasets. Zelf-lerende algoritmes kunnen daarin bijvoorbeeld: voorspellingsmodellen voor gebouwsimulaties ontwikkelen, ontwerpmodellen en bouwprocessen analyseren, anomalieën en fouten in (gebouw)modellen vinden en zelflerende robots aansturen. In combinatie met het bovenstaande biedt het een sterke basis voor beslissingsondersteuning op allerhande plekken in de gebouwde omgeving.

Uitdagingen zijn het ontwikkelen van betrouwbare, inzichtelijke en bruikbare AI-algoritmes die qua prestatie, betrouwbaarheid en logica minimaal ondersteunend en in sommige gevallen vervangend zijn aan menselijk denkwerk en menselijk handelen.

Deze programmalijn richt zich op het ontwikkelen van methoden waarmee de betrouwbaarheid van bestaande data kan worden geanalyseerd, waarmee ontwerp en planning kunnen worden geautomatiseerd/geoptimaliseerd en waarmee machines zelflerend en veiliger worden. AI wordt toegepast binnen de andere drie programmalijnen, bijvoorbeeld door een koppeling tussen AI en ‘hardware in the loop simulaties,’ waarmee voorspellingen gedaan worden over bijvoorbeeld faalkansen van infrastructuur. Het is belangrijk om een directe koppeling te maken met monitoring van de daadwerkelijk geleverde prestaties in praktijk, wat uiteindelijk tot acceptabele risico's in voorspellingen kan leiden.

Het deelprogramma 'Artificial Intelligence' kent drie focuspunten:

  • Generatief ontwerp en optimalisatie in ontwerp en uitvoering
  • Combineren van modelgedreven (BIM) en datagedreven (ML, AI) ontwerpmethodes
  • Objectherkenning en foutdetectie

 

< Terug naar Digitalisering

Ideeën voor dit programma?